Blue Network #1 (for CLUB medlemmer)
 • 1.500,00 DKK inkl. moms

  8 ledige pladser

 • Medlemskabets varighed
  8. dec. 2022 - 30. nov. 2023
 • Fornyelse af medlemskab
  1. dec. 2023 (1.500,00 DKK inkl. moms)
 • Tilmeldingsfrist
  28. feb. 2022, kl. 00:00
 • Startdato og slutdato
  24. nov. 2021 - 31. dec. 2022
 • Betaling
  Via Dankort eller internationalt kreditkort
 • Tilmeldingsfrist er overskredet.

Ekstra beskrivelser
 • Bestil medlemskab af Blue Network #1

  Et netværk for personer under Maritime People Club med en fælles og professionel interesse for UDVIKLING af sig selv, deres jobs og/eller deres selvstændige virksomheder indenfor den maritime branche.

  Der planlægges 4 møder årligt med fast tilknyttet facilitator, samt program med oplæg på hvert møde.

  Netværket beslutter selv yderligere aktiviteter og sammenkomster, som Maritime People Club planlægger.


 • Formål

  Netværkets deltagere ønsker gennem oplæg, debat og samvær at blive klogere på hinandens jobs og virksomheder samt på det Blå Danmark – og ved udveksling af ideer og erfaringer at bidrage til hinandens udvikling.

 • Fællesskab

  Netværket er enige om at skabe personlig udvikling og et stærkt fællesskab baseret på åbenhed, fortrolighed, sparring og socialt samvær.

  Som medlem skal man bidrage til at netværket altid er agilt og kan knytte kontakter både internt og ekstern i branchen. Medlemmerne er fælles ansvarlige for at netværket skaber fælles energi og rum for vidensdeling.

 • Pris

  Kr. 1.500,- pr. år (inkl. moms)

  Beløbet afregnes forud ved bestilling og dækker omkostninger til netværksledelse samt lokaler, indhold, oplæg og let forplejning ved de 4 årlige møder.

  De yderligere aktiviteter og sammenkomster netværket beslutter, planlægger Maritime People Club billigst muligt. Deltagerne deler og afholder selv udgifterne hertil.

 • Praktisk

  Netværket har 4 faste og planlagte fysiske møder om året.

  Derudover kan der efter netværksmedlemmernes ønsker og gensidige aftaler afholdes yderligere møder, eksterne aktiviteter, studieture og/eller sammenkomster hen over året. Disse kan også være net møder.

  De 4 faste møder vil fortrinsvis blive placeret i Svendborg-området og efter kl. 15.30.

  Netværket har også en fast Teams-gruppe til kontakt, dialog, ideer og udveksling mellem møderne.

  Netværket er tilknyttet en fast facilitator fra Maritime People Club.

tlf.: 21421306, mail: fg@maritimepeople.dk